Στην αστυνομία σημειώνουν πως τα εκθέματα κλάπηκαν την Παρασκευή, ωστόσο η διεύθυνση του μουσείου αποφάσισε να το γνωστοποιήσει σήμερα. Οι υποψίες πέφτουν σε ορισμένες ομάδες εκδρομέων, οι οποίες επισκέφτηκαν τελευταίες την έκθεση. Η συνολική αξία των κλεμμένων εκθεμάτων που χρονολογούνται το 1520, 1524 και 1530, είναι της τάξεως των 60000 ευρώ.