Οι κάτοικοι της χώρας έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο Κόμμα της ειρήνης και της ευημερίας, που βρίσκεται κοντά στο βασιλέα του Μπουτάν, και το Λαϊκό δημοκρατικό κόμμα, που εκπροσωπεί την αντιπολίτευση.

Ο βασιλέας του Μπουτάν εθελοντικά απαρνήθηκε την απόλυτη εξουσία του το 2008.

Οι πρώτες στην ιστορία της χώρας εκλογές ανέδειξαν νικητές του εκπροσώπους του φιλοβασιλικού κόμματος, ωστόσο η αύξηση των τιμών στα καύσιμα και τα οικονομικά προβλήματα φέτος δίνουν στην αντιπολίτευση προβάδισμα.