Αν το ταξίδι γίνει, θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Μπασίρ στη Νιγηρία από το 2009, όταν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον κατηγόρησε για εγκλήματα πολέμου στο Νταρφούρ.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν πως θα λάβουν όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Νιγηρίας απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.