«Η ρωσική πλευρά βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαπραγματεύσεων για το απαλλαγμένο από βίζα καθεστώς για βραχυπρόθεσμες επισκέψεις των Ρώσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα έγγραφο με τίτλο «Κοινά βήματα για τη μετάβαση σε ένα καθεστώς χωρίς θεωρήσεις». Αυτά τα βήματα έχουν ήδη συντελεστεί κατά τα τρία τέταρτα» - δήλωσε Τσιζόφ.

«Στο εγγύς μέλλον μπορεί να εισαχθεί ένα απλουστευμένο καθεστώς για την απόκτηση θεωρήσεων Σένγκεν για τους Ρώσους, κάτι που θα που φέρει πιο κοντά την πλήρη κατάργηση των θεωρήσεων μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ» - είπε ο διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον Τσιζόφ, ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας αποτελεί η οικονομική κρίση στην Ευρώπη.