Εκτός από αυτό, οι διασώστες ασκούνται και στις μεθόδους αντιδράσεις σε έκτακτες συνθήκες φυσικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στη δημοκρατία Κόμι ασκούνται στην κατάσβεση 70 εστιών πυρκαγιάς, οι οποίες απειλούν κατοικημένες περιοχές, στην περιοχή της Σταυρούπολης στην ένταση των πλημμυρών. Οι πανεθνικές ασκήσεις θα διαρκέσουν όλο το Σάββατο.