Την παραμονή η Υπηρεσία Τροφίμων του ΟΗΕ δημοσιοποίησε έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι ταραχές και η εξάντληση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Αιγύπτου αποτελούν σοβαρή απειλή για τη χώρα ως προς την ασφάλειας της σε τρόφιμα.