«Η Αίγυπτος βυθίστηκε σε κρίση Όταν συμβαίνει κάτι παρόμοιο, πρέπει να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να ελεγχθεί η κατάσταση» - δήλωσε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες επιλογές εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.