«Κρίσιμη σημασία για τις χώρες της Αφρικής έχει η σχέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην κρατική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Υποστηρίζουμε την προτεραιότητα της Αφρικανικής Ένωσης και άλλων περιφερειακών οργανισμών. Μπορούμε να πούμε, ότι η Ρωσία έχει παρόμοια με τις αφρικανικές χώρες άποψη για δίκαιη παγκόσμια τάξη, για το καλό και το κακό», - δήλωσε ο διπλωμάτης.