Όπως αναφέρει η εφημερίδα Times of India, ο σταθμός θα μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ήδη στη διάρκεια της βδομάδας.

Ο πυρηνικός σταθμός «Κουντανκούλαμ» στην Ινδία κατασκευάζεται στα πλαίσια της συμφωνίας με την ΕΣΣΔ στις 20 Νοεμβρίου του 1988 και των τροποποιήσεων σε αυτήν στις 21 Ιουνίου του 1998.