Συγκεκριμένα, μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι η κατάργηση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης.

Το έγγραφο επίσης προτείνει την εισαγωγή σειράς μέτρων, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της παγκόσμιας τρομοκρατίας.

Επιπλέον, επεκτείνονται σημαντικά οι δυνατότητες δίωξης ιερέων της εκκλησίας για πράξεις βίας κατά παιδιών.