Στην έρευνα συμμετείχαν οι επικεφαλής 40 εταιριών, ο συνολικός κύκλος εργασιών των οποίων στην Ανατολική Ευρώπη και την Κ. Ασία ανέρχεται σε 200 δισεκ. ευρώ και στις επιχειρήσεις τους εργάζονται 220 χιλ. άτομα.

Τώρα πια η κύρια απαίτηση των επιχειρηματιών προς την κυβέρνηση της Γερμανίας έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου.