Επιπλέον, προβλέπεται η διεξαγωγή εκστρατείας για την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών, την ενίσχυση της εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικού και Επιδημιολογικού Ελέγχου και την αναπλήρωση του αποθεματικού κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης με μέσα προσωπικής υγιεινής.