Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η κατασκευή του έργου του «Νοτίου ρεύματος» θα συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Σερβίας, θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, θα επιδράσει θετικά στη βιομηχανική ανάπτυξη και θα αυξήσει το επίπεδο απασχόλησης.