Η Αρχή αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα εργασίας για να σταματήσει τη μόλυνση των παράκτιων υδάτων.

Το μολυσμένο νερό από το πυρηνικό εργοστάσιο απορροφάται από το έδαφος, και στη συνέχεια διαρρέει στη θάλασσα. Μέχρι το Μάρτιο, στις υπόγειες εγκαταστάσεις των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο σύστημα αποχέτευσης είχαν συσσωρευτεί πάνω από 360000 τόνοι ραδιενεργού νερού, ενώ ο όγκος του προσαυξάνεται κατά περίπου 400 τόνους καθημερινά από τα υπόγεια ύδατα.