Στα γυμνάσια έλαβαν μέρος περισσότεροι από 4000 στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, 7 καράβια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και περισσότερα από 10 καράβια του στόλου του Ειρηνικού Ωκεανού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.