Επι του παρόντος στο Καζάν λειτουργούν 35 σημεία πώλησης εισιτηρίων για τους αθλητικούς αγώνες – σε γραφεία εισιτηρίων και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιάδας.

Επίσης τα εισιτήρια για τους αγώνες παρέχουν το δικαίωμα επίσκεψης στο Πάρκο της Πανεπιστημιάδας.

Για την αποτροπή των ουρών οι οργανωτές συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να αγοράζουν εισιτήρια on line στην ιστοσελίδα www.kassir-kazan2013.ru, τα δε ηλεκτρονικά εισιτήρια δεν πρέπει να ανταλλάσσονται με πρωτότυπα έντυπα εισιτήρια.