Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουν οι δημιουργοί της έκθεσης, «η επικίνδυνη συμπεριφορά» της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μπορεί να προκαλέσει στρατιωτικό προηγούμενο μεταξύ των χωρών.