«Κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του υποβρυχίου δεν υπάρχει, ούτε καμία βλάβη» - αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το ατύχημα έλαβε χώρα μόλις 50 μέτρα από την ακτή. Τώρα το σκάφος ρυμουλκείται στη βάση του.