Πρόχειρα καταφύγιο για τους κατοίκους οργανώθηκαν στα τοπικά σχολεία. Η κίνηση των αυτοκινήτων στους δρόμους του δήμου απαγορεύτηκε.

Σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας, στο τμήμα με τα υπολείμματα της παραγωγής, εντοπίστηκε καπνός, ο οποίος εικάζεται πως οφείλεται στην ύπαρξη ξένης ουσίας, η οποία έγινε και η αιτία της χημικής αντίδρασης.