Πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη των επιστημόνων, που το 94% των ανακαλυφθέντων στις δοκιμές DNA και RNA ανήκει σε βακτήρια, ενώ το 6% ανήκει σε πιο σύνθετους, πολυκυτταρικούς οργανισμούς, γνωστούς στη βιολογία ως ευκαριότηδες.

Ένα μικρό μέρος του αναλυθέντος γενετικού υλικού ανήκει στην κατηγορία των αρχαίων – πρόκειται για μικροσκοπικούς μονοκύτταρους οργανισμούς, τα κύτταρα των οποίων δεν διαθέτουν καν πυρήνα.