Οι συμμετέχοντας στο συμπόσιο είναι Ρώσοι και ξένοι ειδικοί, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής τάξης και οι αρχές, καθώς επίσης και περισσότεροι από 100 αντιπρόσωποι χωρών, οι οποίες συμμετέχουν στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων.

Το συμπόσιο καλείται να γίνει όχι μόνο πεδίο συζητήσεων για τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, αλλά και να πείσει τους αντιπροσώπους του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων για τη διεθνή σημασία του θέματος της έκθεσης, για την οποία έχει κάνει αίτηση η Ρωσία.