«Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες μας για το ExoMars. Υπάρχει η ομάδα εργασίας, υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό. Από ευρωπαϊκής πλευράς υποστηρίζεται η διαρκής εποικοδομητική επαφή. Ξεκίνησε η χρηματοδότηση», - είπε ο Χαρτόφ.