Από το παράρτημα του Αλτάι-Σαγιάνσκ της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών σημειώνεται η αύξηση της συνολικής σεισμικής δραστηριότητας στη Σιβηρία. Αυτό καταμαρτυρά και ο πρόσφατος σεισμός στο Κουζμπάς. Η ισχύς των υπεδάφειων δονήσεων που έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την περιοχή ήταν 4,3 βαθμών.