Οι νομοθέτες έλαβαν μια τέτοια απόφαση, φοβούμενοι ότι τα όπλα θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την Άλ Κάιντα.