Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την μελέτη των προβλημάτων της ειρήνης (SIPRI-2012). Επίσης στην πεντάδα βρίσκονται η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

«Παρ’ όλο που η πεντάδα των μεγαλύτερων προμηθευτών δεν έχει αλλάξει, τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των μεγάλων εισαγωγέων οπλισμών εντάχθηκαν η Κίνα και η Ισπανία. Η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας οπλισμών, ενώ η Κίνα συνεχίζει να πέφτει όλο και πιο χαμηλά στον κατάλογο των εισαγωγέων», αναφέρεται στην ετήσια έκθεση.