Ομάδα πολιτών εκφράστηκε με επίσημη αίτηση εναντίον του νόμου, χαρακτηρίζοντάς τον αντισυνταγματικό.

Σύμφωνα με το νόμο για την αναπαραγωγή που εγκρίθηκε τον περασμένο χρόνο στο κοινοβούλιο, το κράτος διαθέτει χρήματα για την αγορά μέσων αντισύλληψης. Αυτό το μέτρο έχει ως στόχο την υποστήριξη των φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού. Στόχος του κοινοβουλίου είναι ο περιορισμός του αυξανόμενου ποσοστού γεννήσεων.

Κατά αυτών των μέτρων είναι η Καθολική Εκκλησία, που διαθέτει μεγάλη επιρροή στη χώρα.

Ο νόμος εγκρίθηκε το Μάρτιο με την προϋπόθεση, ότι μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο.