Η μεταβίβαση της διαχείρισης του διατραπεζικού επιτοκίου από τη Βρετανική Τραπεζική Ένωση (ΒΤΕ) στο νέο διαχειριστή θα γίνει στις αρχές του 2014. Η ΒΤΕ θα χάσει το δικαίωμα διαχείρισης του LIBOR σύμφωνα με την πρόταση της Βρετανικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) εξαιτίας του σκανδάλου για χειραγώγηση των επιτοκίων.

Εκτός από το NYSE Euronext, τη διαχείριση του LIBOR διεκδικούσαν το Bloomberg, ο βρετανικός πάροχος χρηματοοικονομικών πληροφοριών Markit και το Λονδρέζικο χρηματιστήριο.