Τα λείψανα ανακαλύφθηκαν τυχαία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους κατά τη διάρκεια κατασκευής αυλακιού για τα νερά των υπονόμων.

Όπως εξακριβώθηκε, κατά τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο δρόμο, που συνδέει το Σκοτσόου με το Ντέμποβετς, δημιουργήθηκε ένας ομαδικός τάφος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, τα λείψανα των στρατιωτών είχαν εκταφεί και ξαναταφεί στο νεκροταφείο του Σκοτσόου. Τα ανακαλυφθέντα φέτος λείψανα 14 ατόμων, έμειναν στο χώμα λόγω της ανεπαρκώς προσεκτικής πραγματοποίησης της εκταφής.