Ο Γενικός Γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής Ρωσίας Μαράτ Μπαρίεφ επεσήμανε ότι η Ρωσία και το Καζάν ανεβάζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης της Πανεπιστημιάδας στο ολυμπιακό ύψος, την ολυμπιακή κλίμακα.