Εκτός από αυτό οι υπουργοί επικύρωσαν το πρόγραμμα συνεργασίας στο πεδίο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ, του αθλητισμού, της νεολαίας και του τουρισμού, καθώς επίσης και των διαβουλεύσεων μεταξύ των ΥΠΕΞ για την περίοδο 2013 – 2014.