Στις φτωχές χώρες η διαφθορά είναι διπλάσια από ότι στις αναπτυγμένες. Επίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της οργάνωσης, η αστυνομία και τα δικαστήρια συχνά αποδεικνύονται δεκτικές στην εξαγορά, ωστόσο τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται ως το επίκεντρο της διαφθοράς.