«Ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα διευθετηθεί γρήγορα. Το σημαντικό είναι να τηρήσει η Ρωσία, ως μέλος του ΠΟΕ, τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου» - ανέφερε η πηγή του πρακτορείου.