Η αυξημένη περιεκτικότητα ραδιενεργών στοιχείων εντοπίστηκε και στο θαλασσινό νερό στην περιοχή του Πυρηνικού Ηλεκτρικού Σταθμού. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου η περιεκτικότητα σε Τρίτιο ήταν 2300 μπεκερέλ ανά λίτρο – που ήταν και ο μεγαλύτερος δείκτης από την στιγμή που ξεκίνησαν οι μετρήσεις.

Ο λειτουργός του σταθμού δεν μπορεί να εξηγήσει την ραγδαία αύξηση περιεκτικότητας ραδιενεργών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και το θαλασσινό νερό.