Ο Χίτο εξελέγη πρωθυπουργός στις 19 Μαρτίου στην τακτική συνεδρίαση του Εθνικού συνασπισμού της συριακής αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη. Μια σειρά από αντιπολιτευόμενες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η αντιπολίτευση που δραστηριοποιείται εντός της Συρίας, αρνήθηκαν να δεχθούν το νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θεωρείται ότι είναι μαριονέτα των συριακών «Αδελφών μουσουλμάνων». Ο Χίτο δεν κατάφερε να σχηματίσει το δικό του «υπουργικό συμβούλιο».