Στα πλαίσια του προγράμματος από το 1996 έως το 2003 το Ιράκ, για το οποίο ίσχυαν διεθνείς κυρώσεις, μπορούσε να εξάγει πετρέλαιο έναντι τροφίμων και άλλων ανθρωπιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Total πλήρωνε προμήθεια στην ιρακινή κυβέρνηση για να έχει πρόσβαση στο πετρέλαιο. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν περιπτώσεις διαφθοράς στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΗΕ.

Κατηγορούνταν διάφοροι μάνατζερ της Total, καθώς και ορισμένοι πρώην διπλωμάτες. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δηλώνοντας, ότι ενεργούσαν σύμφωνα με τους κανόνες, που καθορίζονταν από το πρόγραμμα.