Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους πρέσβεις για την ανάγκη επιτάχυνσης της απόφασης για μια σειρά πρακτικών ζητημάτων στον πολιτικό και οικονομικό τομείς συνεργασίας της Ρωσίας και της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας τη μετάβαση σε καθεστώς χωρίς βίζα.

«Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ρωσίας για τη δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσανατολισμένη σε μακροπρόθεσμη βάση», - αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Ρωσίας.