«Ένας από τους κύριους στόχους του συμποσίου είναι να πεισθούν οι εκπρόσωποι του ΔΓΕ για τη διεθνή σημασία του θέματος της έκθεσης, που δήλωσε η Ρωσία. Στις εκδηλώσεις θα αποκαλυφθεί το θέμα της ρωσικής αίτησης «Παγκόσμιος νους: το μέλλον της παγκοσμιοποίησης και η επίδρασή της στον κόσμο μας», - αναφέρεται σε ανακοίνωση της επιτροπής διεκδίκησης της Expo 2020.