Πιο ενεργά η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών αυξανόταν την περίοδο από το 1980 έως το 2009 στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Σλοβακία. Μόνο στη Σουηδία αυτός ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1000%. Η βραδύτερη αύξηση της κατανάλωσης αυτών των σκευασμάτων για την ίδια περίοδο καταγράφηκε στην Ολλανδία, την Ελβετία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο.

Οι πιο ενεργοί καταναλωτές των αντικαταθλιπτικών αποδείχτηκαν οι Ισλανδοί, όπου σχεδόν το 9% του πληθυσμού χρησιμοποιεί αυτά τα σκευάσματα.