Μία επαναληπτική μελέτη 25 αστρικών συστημάτων έδειξε, ότι σε 7 περιπτώσεις πρόκειται όχι για πλανήτες, αλλά για άγνωστα μέχρι τώρα άστρα συνοδούς. Το άρθρο των επιστημόνων έχει γίνει δεκτό προς δημοσίευση στο Astronomy & Astrophysics.

Στο άρθρο των αστρονόμων επισημαίνεται, ότι ελέγχθηκαν άστρα, που ήδη έχουν περάσει από ελέγχους. Έλεγχοι που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν επέτρεπαν τον αποκλεισμό έως το 83% υπόπτων άστρων, αλλά και το υπόλοιπο 17% αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο τελικός κατάλογος άστρων με εξωπλανήτες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των συντακτών της νέας μελέτης, έως και το ένα τρίτο των πρόσφατων αναφορών για πλανήτες μπορεί να είναι λανθασμένες.