Στον προστατευτικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται ένα σύστημα εξισορρόπησης της πίεσης που ασκείται στους πνεύμονες, το οποίο χορηγεί οξυγόνο στην αναπνευστική μάσκα του πιλότου, διογκώνοντας τους πνεύμονες εκ των έσω, μην επιτρέποντας να διαρραγούν σε συνθήκες μειωμένης πίεσης και υπερφόρτισης.  Η πίεση του αναπνευστικού μείγματος στη μάσκα μπορεί να φθάσει τις 7 ατμόσφαιρες. Επιπλέον, σε περίπτωση υπερφόρτισης το σύστημα εξασφαλίζει ομοιόμορφη συμπίεση του σώματος, η οποία εμποδίζει την εκροή του αίματος από το κεφάλι και την απώλεια των αισθήσεων.