Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το περιστατικό συνέβη στο αεροδρόμιο της πόλης Σολντότνα, αμέσως μετά την απογείωση. Ανεφλέγη πριν προφτάσουν οι πυροσβέστες να φτάσουν στον τόπο της τραγωδίας.