Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν με αεροσκάφος Tu-154LK την περίοδο από 7 έως 21 Ιουλίου.

Οι πτήσεις παρατήρησης διεξάγονται με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας στις στρατιωτικές δραστηριότητες των κρατών, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της ενίσχυσης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.