Στη φάρμα σε ανοικτούς χώρους έχουν εγκατασταθεί μερικά είδη κροκοδείλων, μεταξύ των οποίων και μωρά κροκοδείλων, από τα οποία τα μικρότερα είναι μόλις 3 μηνών. Το μέγεθος του κροκοδείλου κυμαίνεται από 40 εκατοστά έως 2 μέτρα. Βρίσκονται δίπλα στα αρπακτικά όπως η ιγκουάνα, οι χερσαίες και θαλάσσιες χελώνες, οι μεγάλες σαύρες του οικογένειας Varanus, τα φίδια και άλλα ενδιαφέροντα ζώα.

Η φάρμα κροκοδείλων θα λειτουργεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά θα μεταφερθεί σε κλειστούς χώρους.