Επίσης στο εργοστάσιο του Μπαλτίισκ πραγματοποιείται η κατασκευή του κύριου πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού σκάφους ισχύος 60 MW και του ντιζελοκίνητου παγοθραυστικού σκάφους ισχύος 25 MW για το Ατομφλότ της ΡΟ και του Ροσκομπόρτ.