Είναι εξοπλισμένο με δύο μπροστινά καθίσματα και ένα στο πίσω μέρος. Η τιμή του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το σχέδιο του εφευρέτη, δεν θα ξεπερνά τα 6800 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή οι εφευρέτες δοκιμάζουν το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ομοσπονδιακών δοκιμών συγκρούσεων και στη συνέχεια σχεδιάζεται η μαζική του παραγωγή.