Αυτή την ασυνήθιστη ημέρα την επινόησαν τον 19ο αιώνα οι στοματολόγοι. Είχαν προβλέψει τη σχέση μεταξύ των ιδιωτικών φιλιών και της λεπτομερούς υγιεινής του στόματος.

Η γιορτή αναγνωρίστηκε επισήμως από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πριν από είκοσι περίπου χρόνια.