Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα καφέ και στη συνέχεια οι φλόγες εξαπλώθηκαν στα πλησιέστερα καταστήματα.
Πληροφορίες σχετικές με τραυματισμούς δεν αναφέρθηκαν. Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και η πυρκαϊά χαρακτηρίστηκε ως υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας.