Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που μια τέτοια απόφαση έχει ληφθεί από τον Πρωθυπουργό, αφού προηγουμένως έχει συζητηθεί με την ειδική επιτροπή που ελέγχει την παρακολούθηση των πληροφοριών που αφορούν θέματα ασφαλείας.