Οι σκληρότερες συγκρούσεις έλαβαν χώρα την Παρασκευή στο κέντρο του Καΐρου και άλλων περιοχών της πόλης, καθώς και στην πρωτεύουσα του βορά, την Αλεξάνδρεια. Σ΄αυτήν οι μάχες εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα Sidi-Djaber, όπου σέ ένα μικρό κομμάτι του οι ισλαμιστές και οι αντίπάλοί τους τακτοποιούσαν τους λογαριασμούς τους επί οκτώ ώρες.