Στη Λευκή θάλασσα στη διάρκεια περίπου 25 ημερών θα γίνει έλεγχος ποιότητας, συγκεκριμένα, ελιγμών και αεροπορικών μέσων του «Vikramaditya». Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μετάβαση στη θάλασσα του Μπάρεντς, όπου θα διεξαχθούν πλήρεις πτητικές δοκιμές.